Zaměření stavby nebo vytyčení stavby

Zaměření stavby

Zaměření stavby se provádí na již postaveném objektu, stavbě, k získání jeho přesné polohy a zanesení jejího obrysu do katastrální mapy.

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí.

Cena zaměření stavby

Přibližné ceny jsme pro Vás připravili v ceníku >>

 


Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je přenesení projektu (plánované stavby) do terénu (pozemku) tak, aby stavitel mohl stavbu správně polohově a výškově umístit. Vytyčení stavby může provést pouze úředně oprávněná osoba - tedy zeměměřický inženýr. Plánovanou stavbu je potřeba vytyčit před zahájením výkopových prací a výstavby, aby nedošlo ke stavbě na cizím pozemku.

Pro vytyčení stavby je nutný schválený projekt domu a celková situace s okótováním budovy vůči hranicím pozemku a situaci 1. nadzemního podlaží. Všechny rohy stavby se vytyčí a označí (tzv. stabilizují) v terénu způsobem podle možností terénu. Dokladem se stává vytyčovací protokol o vytyčení stavby se seznamem souřadnic všech bodů stavby. Veškerá měření jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů.

Stavitel si na základě těchto bodů může sestavit tzv. lavičky, pomocí kterých provede výkopové práce základů stavby.

Cena vytyčení stavby

Cena vytyčení stavby rodinného domku se odvíjí od členitosti půdorysu budovy a požadované stabilizace vytyčovaných bodů.

Orientační cena za vytyčení budovy se pohybuje od 3.000 Kč do 5.000 Kč - celý objekt (do 15 bodů).

Přibližné ceny jsme pro Vás připravili v ceníku >>

 

Zeptejte se nás

Chcete-li vytyčit hranice, nebo zaměřit stavbu? Kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem, nebo nám zašlete ihned zprávu >>

Součástí našich služeb a servisu je odborné poradenství, konzultace a veškeré informace ke geometrickému plánu a zaměření.

 

Pro zaměření stavby nebo její vytyčení se specializujeme na lokality Třeboň - Třeboňsko, Soběslav - Soběslavsko, Veselí nad Lužnicí, Tábor - Táborsko, Jindřichův Hradec – Jindřichohradecko, Českobudějovicko. Geodetická měření dále provádíme po celé ČR.

Kontaktujte nás

Ing. Petr Sedláček

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav I

tel: +420 605 163 108
e-mail: info@geodeziejih.cz

Geodetické práce

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout